Saturday, September 28, 2013

28/09/2013 ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ: ತಿಪಟೂರು

ನಡೆನುಡಿ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ‘ನಾಡು ಕಂಡ ಮೂವರು ದಾಶ೯ನಿಕ ನಾಯಕರು’ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಅತಿಥಿ ಮಾನ್ಯರು.

ನಡೆನುಡಿ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ‘ನಾಡು ಕಂಡ ಮೂವರು ದಾಶ೯ನಿಕ ನಾಯಕರು’ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದಲ್ಲಿ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸು ಅವರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು.